Støt forskning i en vaccine mod forhøjet kolesterol

Støt forskning i en vaccine mod forhøjet kolesterol

Støt forskning i en vaccine mod forhøjet kolesterol og vær med til at redde liv.

Adam Sander forsker i vaccineudvikling og har udviklet en vaccine-teknologi, der kan snyde kroppens immunsystem til at rette angreb mod kroppens egne proteiner. Det kan lyde farligt, men kan også udnyttes til at ramme et særligt protein i kroppen, der regulerer kolesterolniveaet i blodet. Denne banebrydende vaccineteknologi kan – som den første i verden – gøre det muligt at udvikle en vaccine, der kan beskytte mod hjerte-kar-sygdomme. Forskningsprojektet står overfor at undersøge vaccinens sikkerhed og effekt, hvilket er en milepæl for at kunne udvikle en revolutionerende vaccine mod hjerte-kar-sygdomme.

Din støtte kan være med til at bringe dette forskningsprojekt i mål.

Målbeløb: 600.000 kr.

Periode: Projektet crowdfunder midler i perioden juni-september 2019.

Disclamer: Crowdfunding til det udvalgte forskningsprojekt fortsætter indtil projektet er fuldt finansieret, dog maksimalt i et år. Alle beløb gives videre til forskeren uagtet om målbeløbet endeligt opfyldes. I tilfælde af at målbeløbet overskrides, stoppes crowdfundingen og det overskydende beløb overføres til Hjerteforeningens generelle forskningspulje under ledelse af Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

Betternow modtager 3 % af det indsamlede beløb som modydelse for at Hjerteforeningen kan benytte crowdfundingplatformen.

2.170 kr.
Indsamlet


1
Indsamlinger

9
Donationer