Støt genforskning i medfødt hjertesygdom

Støt genforskning i medfødt hjertesygdom

Støt gen-forskning i zebrafisk – det handler om medfødt hjertesygdom.

Canan Doganli forsker i medfødte hjertesygdomme og forsøger at finde de gener, som er forbundet med udvikling af medfødt hjertesygdom. Zebrafisk er velegnede til forskning: Zebrafiskens gener fungerer på samme måde som menneskets. Fostrene udvikler sig uden for morens krop, vokser og udvikler sig hurtigt og er gennemsigtige. Det betyder, at forskerne kan følge med i, hvad der sker inde i fosteret, mens fostret udvikler sig. Forskningsprojektet vil kunne fortælle os, hvilke gener, der er vigtige for hjertets udvikling. Og hvad der sker, hvis generne ikke fungerer, som de skal, og dermed kan være årsag til medfødt hjertesygdom.

Din støtte kan bidrage til bedre forebyggelse, diagnose og behandling af medfødt hjertesygdom.

Målbeløb: 790.000 kr.

Periode: Projektet crowdfunder midler i perioden juni-september 2019.

Disclamer: Crowdfunding til det udvalgte forskningsprojekt fortsætter indtil projektet er fuldt finansieret, dog maksimalt i et år. Alle beløb gives videre til forskeren uagtet om målbeløbet endeligt opfyldes. I tilfælde af at målbeløbet overskrides, stoppes crowdfundingen og det overskydende beløb overføres til Hjerteforeningens generelle forskningspulje under ledelse af Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

Betternow modtager 3 % af det indsamlede beløb som modydelse for at Hjerteforeningen kan benytte crowdfundingplatformen.

1.850 kr.
Indsamlet


0
Indsamlinger

7
Donationer